CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TIN TỨC & SỰ KIỆN

HAICATEX THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 VÙNG CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ KỸ THUẬT BIỂN (APAC 2019)

Hội thảo Quốc tế vùng Châu Á -Thái Bình Dương về kỹ thuật biển (APAC) được tổ chức 2 năm ...

27/09/2019

ĐỐI TÁC