CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ống địa kỹ thuật (Geotube) làm đê chắn sóng

Công nghệ Geotube được minh chứng là phương pháp hiệu quả giúp kiềm chế năng lượng của sóng biển. Các ...

17/11/2016

ĐỐI TÁC