CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Quan hệ cổ đông
Đại hội cổ đông

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Dệt Công Nghiệp Hà Nội (Haicatex) trân trọng kính mời Quý ...

24/04/2015

Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Dệt Công Nghiệp Hà Nội (Haicatex) trân trọng kính mời Quý ...

30/04/2014

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội cổ đông thương niên 2013

 Kính gửi: Quý cổ đông,  Công ty HAICATEX trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về dự đại hội ...

03/05/2013

Page 2 of 41234