CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Quan hệ cổ đông
Thông báo

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo tại đây

10/04/2014

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội cổ đông thương niên 2013

 Kính gửi: Quý cổ đông,  Công ty HAICATEX trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về dự đại hội ...

03/05/2013

Page 2 of 3123