CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Quan hệ cổ đông
Thông báo

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội cổ đông thương niên 2013

 Kính gửi: Quý cổ đông,  Công ty HAICATEX trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về dự đại hội ...

03/05/2013

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2012

Công ty CP Dệt công nghiệp xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo mời họp đại hội đồng ...

18/06/2012

Page 3 of 41234