CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin tức
Thư viện ảnh

27/06/2016

Hình ảnh Đại hội cổ đông thường niên 2016

17/01/2013

Thăm quan tìm hiểu đầu tư dây chuyền mới

12/10/2012

Hình ảnh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập XN vải không dệt

10/06/2011

Đoàn công ty POLY (Austrialia) làm việc tại Haicatex

07/07/2010

Hình ảnh Đoàn làm việc tại Công ty SGS – Australia

19/02/2009

Đoàn công ty đi thăm Đối tác POLY – Australia