CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin tức
Tin nội bộ

Kỷ niệm 10 năm thành lập Xí nghiệp vải không dệt

Ngày 12/10/2012 Công ty Cổ Phần Dệt Công Nghiệp Hà Nội (HAICATEX) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ...

12/10/2012

Page 3 of 3123