HANOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC - HAICATEX
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
NEWS & EVENTS

Ống địa kỹ thuật Geotube làm đê chắn sóng chuyên nghiệp

Công nghệ Geotube được minh chứng là phương pháp hiệu quả giúp kiềm chế năng lượng của sóng biển. Các ...

17/11/2016

PARTNERS