HANOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC - HAICATEX
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
News & Events
Gallery

27/06/2016

Pictures of General shareholders meeting 2016

17/01/2013

[ENG] Thăm quan tìm hiểu đầu tư dây chuyền mới

12/10/2012

[ENG] Hình ảnh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập XN vải không dệt

10/06/2011

POLY (Austrialia) visited Haicatex

07/07/2010

[ENG] Hình ảnh Đoàn làm việc tại Công ty SGS – Australia

19/02/2009

[ENG] Đoàn công ty đi thăm Đối tác POLY – Australia