HANOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC - HAICATEX
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Shareholder
Notice

Thông báo mời họi Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội thông báo tới tất cả Quý Cổ ...

20/04/2018

Invitation to General Shareholder meeting 2017

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo Tại đây

26/04/2017

Invitation to General shareholders meeting 2016

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo tại đây

31/03/2016

Page 1 of 3123