HANOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC - HAICATEX
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
[ENG] Hình ảnh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập XN vải không dệt