CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Kênh phân phối
Văn phòng đại diện

Đại lý

POLYFABRICS AUTRALASIA

Địa chỉ: 200 Kingsgrove Road, Kingsgrove NSW, 2208, Australia
Điện thoại: +61 (0)2 9577 1800
Fax: +61 (0) 2 9577 1899
Website: www.polyfabrics.com.au

SOUTHERN GEOSYNTHETICS SUPPLIES PTY LTD

Điện thoại: 1300 069 394
Fax: 03 9439 6700
Email: wayne@geosynthetics.com.au

Email: 0419 478 238
Website: www.geosynthetics.com.au

PERMATHENE LTD

Địa chỉ: 404 Rosebank Rd, Avondale PO Box 71015, Auckland 1348, New Zealand
Điện thoại: 09 968 8888
Fax: 09 968 8890
Website: www.permathene.com

PT GEOTECHNICAL INDONESIA

Địa chỉ: Menara MTH, Mezzanine Floor, Suite 01 Jl, MT. Haryono Kav. 23 Jakarta - Selatan12820
Điện thoại: + 62 21 837 82609
Fax: +62 21 837 82606
Website: www.ptgsi.com

CIRTEX CIVIL LTD

Địa chỉ: 16 Queen Street, Kopu, Thames 3578, New Zealand
PO Box 470, Thames 3540, New Zealand

P: +64 7 868 9909
F: +64 7 868 3435
E: info@cirtex.co.nz

MTS Fibromat (M) Sdn Bhd

Địa chỉ: No. 573 & 574,
Jalan Samudra Utara 1,
Taman Samudra, 68100 Batu Caves,
Selangor Darul Ehsan.Malaysia.

Tel : 03-6189 9999 / 03-6188 4300
Fax : 03-6189 7559 / 03-6187 9775
Email : enquiry@fibromat.com.my