CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Thông báo tuyển dụng

Công ty CP Dệt Công nghiệp Hà Nội thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

  1. Kỹ sư sợi – dệt: 03 Người
  2. Công nhân sửa chữa thiết bị sợi – dệt: 05 Người
  3. Công nhân sợi – dệt: 10 Người

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây