CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018.

THÔNG BÁO

VV : Chi trả cổ tức năm 2018

 

         

     Kính gửi :  CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

   Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp xin kính gửi tới quý cổ đông lời chào trân trọng nhất.

 

   Được sự đồng ý của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 – Công Ty Cổ Phần Dệt

 

 Công Nghiệp Hà Nội xin kính mời tất cả quí cổ đông đến nhận cổ tức năm 2018.

 

   Địa điểm : tại phòng thủ quỹ công ty ( số 93 đường Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai,Hà Nội)     

  Thời gian: Từ 8h sáng đến 16h chiều các ngày trong tuần    .

                    

                                                                      CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

PHẠM HOÀ BÌNH

                                                                                            ( Đã ký )