• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông Tin Cổ Đông

Báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2023

 • Thứ sáu, 13:51 Ngày 11/08/2023
 • Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp kính gửi Các cổ đông:

  1. Báo cáo đại hội Cổ đông năm 2023: Đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 và Mục tiêu hoạt động SXKD năm 2023.

  2. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

  3. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2022

  4. Báo cáo của ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2023

  5. Tờ trình xi ý kiến cổ đông về việc Tổ chức ĐHCĐ năm 2023 hay Lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản

  Chi tiết nội dung các văn bản nếu trên kính mời quý cổ đông click vào đây: /datafiles/files/BaocaoDHCD2023.pdf

  Bài viết liên quan

 • Thông báo chi trả cổ tức năm 2022
  • Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

   THÔNG BÁO TẠM ỨNG TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội  - Căn cứ nghị quyết DDHCDD2022 công ty số 27/NQ-ĐHCĐ ngày 12/05/2022 - Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 10 tháng 05 năm 2023. Để kịp thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội thực hiện  tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông từ 25/05/2023 đến 31/05/2023; cổ tức 21/ năm ( Công ty khấu trừ thuế TNCN 5) theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022. Quý cổ đông có thay đổi thông tin cá nhận liên quan nhận cổ tức; kính nghề nghị thông báo lại cho Công ty , muộn nhất hết 17h ngày 23/05/2023 qua Zalo: 0904.285.253 hoặc email: vannb@haicatex.com.vn Thông báo được Chủ tịch HĐQT/ TGĐ đã ký xem tại đây: /datafiles/files/TBtracotuc.pdf

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam