• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông Báo

Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi ( HAICATEX)

 • Thứ sáu, 16:51 Ngày 20/05/2011
 • Kính gửi : Quý trái chủ – trái phiếu chuyển đổi công ty HAICATEX

  Xin gửi Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi công ty HAICATEX theo đường dẫn này.

  1/ Nội dung chuyển đổi trái phiếu & thời gian thực hiện .

  2/ Kết quả chuyển đổi .

  3/ Tổng hợp kết quả đợt chuyển đổi trái phiếu: Vốn điều lệ mới tăng: 27.000.000.000 đ,

  Trân trọng,

  Bài viết liên quan

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam