• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại Hội Cổ Đông

Báo cáo tài chính năm 2018

 • Thứ ba, 10:05 Ngày 27/08/2019
 • Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội gửi Quý Cổ đông báo cáo tài chính 2018. Tại đây

  Bài viết liên quan

 • Thông báo chi trả cổ tức năm 2021
  • Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

   Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 cho Quý cổ đông công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội. Chi tiết như file đính kèm: /datafiles/files/thongbaotracotuc.pdf

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam