• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại Hội Cổ Đông

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

 • Thứ sáu, 17:17 Ngày 06/08/2010
 • Kính gửi: Quý vị cổ đông,

  Xin trân trọng gửi tới Quý Vị cổ đông một số tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên (năm 2010) theo đường dẫn với chi tiết như sau:

  Biên bản ĐH Cổ đông thường niên (năm 2010) & bầu thay thế UV HĐQT và Uỷ viên BKS, Nghị quyết ĐH Cổ đông thường niên

  Báo cáo tổng kết năm 2009 & định hướng năm 2010.

  Trân trọng cảm ơn !

  Bài viết liên quan

 • Thông báo chi trả cổ tức năm 2021
  • Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

   Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 cho Quý cổ đông công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội. Chi tiết như file đính kèm: /datafiles/files/thongbaotracotuc.pdf

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam