• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại Hội Cổ Đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012

 • Thứ bảy, 17:28 Ngày 30/06/2012
 • Kính gửi: Quý vị cổ đông,

  Biên bản Đại hội cổ đông & nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 

  Haicatex-BB-va-NQ-DHCD-thuong-nien-2012-1

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Biên bản tại đây

  Bài viết liên quan

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam