• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
  • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chính sách chất lượng

  • Chính sách chất lượng của HAICATEX nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và mong muốn của khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Ban giám đốc công ty đặt việc xây dựng chính sách chất lượng là một trong những chiến lược kinh doanh hàng đầu của công ty, qua việc cung cấp các sản phẩm đảm bảo thời gian, giá cả hợp lý và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm để luôn phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  • Chính sách chất lượng của công ty: Đảm bảo chất lượng sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu và những điều đã cam kết với khách hàng là sự tồn tại và phát triển của công ty.
  • Chính sách chất lượng được phổ biến tới toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty trong các buổi họp toàn công ty và mọi người luôn nhắc nhở rằng: Chất lượng là vấn đề hàng đầu của công ty HAICATEX và chất lượng sản phẩm chính là chất lượng cuộc sống của mỗi người

Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam