• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
  • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chứng nhận Hợp chuẩn TCVN

Chứng nhận Hợp chuẩn TCVN

Ngày 09/10/2020, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thuộc Tổng cục Đo lường Việt Nam đã chứng nhận sản phẩm Vải địa kỹ thuật ( loại 1, dùng làm lớp phân cách , độ giãn kéo giật khi đứt lớn hơn hoặc bằng 50, kiểu HD32C, HD40C, HD50C, HD60C , HD70C)- Thương hiệu HD của Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9844:2013 và được phép sử dụng Dấu chứng nhận phù hợp của Quatest 1.

Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn số HC.20.00.0131

Phương thức chứng nhận là Phương thức 5 ( Theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày12/12/2012 vàTHông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giấy chứng nhận và Dấu phù hợp tiêu chuẩn có giá trị từ 09/10/2020 đến 09/10/2023.

 

Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam