• HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC
 • HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Partners customers

General Meeting of Shareholders

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2010

 • Friday, 17:17 Date 06/08/2010
 • Kính gửi: Quý vị cổ đông,

  Xin trân trọng gửi tới Quý Vị cổ đông một số tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên (năm 2010) theo đường dẫn với chi tiết như sau:

  Biên bản ĐH Cổ đông thường niên (năm 2010) & bầu thay thế UV HĐQT và Uỷ viên BKS, Nghị quyết ĐH Cổ đông thường niên

  Báo cáo tổng kết năm 2009 & định hướng năm 2010.

  Trân trọng cảm ơn !

  Related posts

  • Friday, 17:17 Date 06/08/2010

  • Friday, 17:17 Date 06/08/2010

  • Friday, 17:17 Date 06/08/2010

  • Friday, 17:17 Date 06/08/2010

  Copyright © 2020 by WESTERN MANUFACTURING TRADING AND DEVELOPMENT CO., LTD | Designed and developed by P.A Việt Nam