• HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC
 • HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Partners customers

General Meeting of Shareholders

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020

 • Tuesday, 10:05 Date 24/03/2020
 • Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội thông báo tới tất cả Quý Cổ đông về việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

  Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung như sau:

  • Tờ trình xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản                Xem tại đây
  • Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2020    Xem tại đây
  • Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2019                         Xem tại đây
  • Tờ trình thông qua phương án chia lợi nhuận         Xem tại đây
  • Thông báo chi trả cổ tức                                              Xem tại đây
  • Báo cáo Ban Kiểm soát                                                Xem tại đây
  • Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020                      Xem tại đây

  Để đảm báo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến (Xem tại đây – Phiếu xin ý kiến CĐ) . Giấy đăng kí thông tin thanh toán cổ tức, giấy ủy quyền nhận cổ tức (Xem tại đây – Đăng kí thông tin và giấy ủy quyền nhận cổ tức)  và gửi đến Công ty trước 17h ngày 07 tháng 4 năm 2020 theo một trong các hình thức sau:

  • Gửi theo đường Bưu điện về: Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội – Phòng Tổ chức Hành chính – Số 93 Đường Lĩnh nam, phường Mai động, Q. Hoàng mai, Tp Hà Nội.
  • Gửi ban scan về địa chỉ Email: vannb@haicaicatex.com.vn – cuonglv@haicatex.com.vn

  Trân trọng thông báo!

  Related posts

  Copyright © 2020 by WESTERN MANUFACTURING TRADING AND DEVELOPMENT CO., LTD | Designed and developed by P.A Việt Nam