• HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC
  • HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Partners customers

Internal news

10-year anniversary of the establishment of the Non-woven Fabric Enterprise

  • Friday, 16:59 Date 12/10/2012
  • Ngày 12/10/2012 Công ty Cổ Phần Dệt Công Nghiệp Hà Nội (HAICATEX) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Xí nghiệp Vải không dệt

    Một số hình ảnh tại buổi lễ:

    Related posts

    Copyright © 2020 by WESTERN MANUFACTURING TRADING AND DEVELOPMENT CO., LTD | Designed and developed by P.A Việt Nam