• HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC
 • HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Partners customers

General Meeting of Shareholders

Resolution of 2014 Annual General Meeting of Shareholders

 • Wednesday, 09:48 Date 30/04/2014
 • Kính gửi: Quý cổ đông

  Công ty Cổ Phần Dệt Công Nghiệp Hà Nội (Haicatex) trân trọng kính mời Quý cổ đông xem toàn văn Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2014 tại đây

  Haicatex-NQ-DHCD-thuong-nien-2014-1

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây

  Related posts

  Copyright © 2020 by WESTERN MANUFACTURING TRADING AND DEVELOPMENT CO., LTD | Designed and developed by P.A Việt Nam