• HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC
  • HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Partners customers

Notification

Notice of invitation to the Annual General Meeting of 2019

  • Tuesday, 16:54 Date 27/08/2019
  • Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội thông báo tới tất cả Quý Cổ đông Công ty Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2019.

    Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo tại đây  Giây mời

    Related posts

    Copyright © 2020 by WESTERN MANUFACTURING TRADING AND DEVELOPMENT CO., LTD | Designed and developed by P.A Việt Nam