• HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC
 • HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Partners customers

General Meeting of Shareholders

Notice of invitation to the meeting and documents of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders

 • Friday, 09:47 Date 03/05/2013
 •  Kính gửi: Quý cổ đông,

   Công ty HAICATEX trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

  Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 5 năm 2013 tại Hội trường lớn của công ty.

  Haicatex-TB-Moi-hop-DHCD-thuong-nien-2013-1

  Quý cổ đông vui lòng tham khảo các báo cáo và biểu mẫu theo các đường dẫn sau

  1. Thông báo mời họp đại hội cổ đông năm 2013
  2. Báo cáo tổng kết năm 2012 và kế hoạch năm 2013
  3. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

  Trân trọng cảm ơn

  Related posts

  Copyright © 2020 by WESTERN MANUFACTURING TRADING AND DEVELOPMENT CO., LTD | Designed and developed by P.A Việt Nam