• HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC
 • HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Partners customers

Internal news

 • Friday, 16:12 Date 16/04/2021

  • Tuesday, 09:36 Date 21/03/2023

  • Friday, 16:12 Date 16/04/2021

  • Textile industry actively overcome weaknesses

   Tuesday, 17:00 Date 14/07/2015

   (HNM) – Đón đầu Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhiều doanh nghiệp (DN) dệt may (DM) “ngoại” đã đầu tư vào Việt Nam xây dựng nhà máy sợi, dệt, nhuộm. 

  Copyright © 2020 by WESTERN MANUFACTURING TRADING AND DEVELOPMENT CO., LTD | Designed and developed by P.A Việt Nam