• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
  • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quản Trị Doanh Nghiệp

Nghị quyết của HĐQT công ty HAICATEX V/v thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

  • Thứ tư, 16:35 Ngày 30/03/2011
  • Haicatex-NQ-HDQT-vv-chuyen-doi-trai-phieu-thanh-co-phieu-1

    Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây

    Bài viết liên quan

    Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam