• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại Hội Cổ Đông

Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

 • Thứ bảy, 17:24 Ngày 30/07/2011
 • Ngày 30 tháng 7 năm 2011 tại Hội trường lớn , công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, đại hội đã thảo luận và thông qua một số nội dung cơ bản như sau:

  1) Thông qua báo cáo kết quả SX KD năm 2010, định hướng phát triển và các chỉ tiêu SX KD – tài chính năm 2011 ;

  2) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010; phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010.

  3) Báo cáo của Ban kiểm soát .

  4) Đại hội bầu HĐQT và Ban kiểm soát.

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết đại hội số: 11/ NQ-ĐHCĐ11 ngày 30/7/2011 theo đường dẫn này.

  Bài viết liên quan

 • Báo cáo ĐHCĐ năm 2022
  • Báo cáo ĐHCĐ năm 2022

   Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội tài liệu ĐHCĐ năm 2022 /datafiles/files/DHCD2022t.pdf 1. Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ( V/v : thông qua các nội dung báo cáo ĐHCĐ năm 2022) -  Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ( đề nghị quý cổ đông gửi lại công ty) 2. Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2022 3. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2021 4. Tờ trình ( V/v : thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021) 5. Báo cáo của Ban kiểm soát ( trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022) 6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội 7. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ:  /datafiles/files/UQ.pdf  

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam