• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông Tin Cổ Đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2023

 • Thứ sáu, 14:40 Ngày 25/08/2023
 • Kính gửi các cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội dự thảo nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2023 và Phiếu lấy ý kiến bằng Văn bản. Xem tại đây: /datafiles/files/duthaonghiquyetC491hcC491.pdf

  Kính đề nghị quý cổ đông gửi lại cho công ty Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản trước 17h ngày 15/09/2023.

  Gửi theo đường bưu điện về Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội - Phòng tổ chức hành chính - Số 93 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

  Gửi bản scan, chụp về Zalo số điện thoại 0904285253 hoặc 0914818958.

   

  Bài viết liên quan

 • Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2023
  • Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2023

   Kính gửi các cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội dự thảo nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2023 và Phiếu lấy ý kiến bằng Văn bản. Xem tại đây: /datafiles/files/duthaonghiquyetC491hcC491.pdf Kính đề nghị quý cổ đông gửi lại cho công ty Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản trước 17h ngày 15/09/2023. Gửi theo đường bưu điện về Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội - Phòng tổ chức hành chính - Số 93 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Gửi bản scan, chụp về Zalo số điện thoại 0904285253 hoặc 0914818958.  

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam