• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông Báo

  • THÔNG BÁO TẠM ỨNG TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

   Kính gửi quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội Để kịp thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông trong thời gian từ 25/04/2024 đén 25/05/2024; cổ tức 21/ năm ( Công ty thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Chi tiết thông tin trong file đính kèm. /datafiles/files/TBtamungtracotuc2023.pdf Trân trọng.

  • THÔNG BÁO TẠM ỨNG TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

   Thứ hai, 15:19 Ngày 15/04/2024

   Kính gửi quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội Để kịp thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông trong thời gian từ 25/04/2024 đén 25/05/2024; cổ tức 21/ năm ( Công ty thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Chi tiết thông tin trong file đính kèm. /datafiles/files/TBtamungtracotuc2023.pdf Trân trọng.

 • Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam