• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông Báo

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội cổ đông thương niên 2013

 • Thứ sáu, 16:52 Ngày 03/05/2013
 •  Kính gửi: Quý cổ đông,

   Công ty HAICATEX trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

  Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 5 năm 2013 tại Hội trường lớn của công ty.

  Haicatex-TB-Moi-hop-DHCD-thuong-nien-2013-1

  Quý cổ đông vui lòng tham khảo các báo cáo và biểu mẫu theo các đường dẫn sau

  1. Thông báo mời họp đại hội cổ đông năm 2013
  2. Báo cáo tổng kết năm 2012 và kế hoạch năm 2013
  3. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

  Trân trọng cảm ơn

  Bài viết liên quan

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam