• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông Báo

THÔNG BÁO TẠM ỨNG TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

 • Thứ hai, 15:19 Ngày 15/04/2024
 • Kính gửi quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội

  Để kịp thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông trong thời gian từ 25/04/2024 đén 25/05/2024; cổ tức 21/ năm ( Công ty thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

  Chi tiết thông tin trong file đính kèm. /datafiles/files/TBtamungtracotuc2023.pdf

  Trân trọng.

  Bài viết liên quan

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam