• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông Báo

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018.

 • Thứ hai, 16:53 Ngày 03/06/2019
 • THÔNG BÁO

  VV : Chi trả cổ tức năm 2018

   

           

       Kính gửi :  CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

   

     Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp xin kính gửi tới quý cổ đông lời chào trân trọng nhất.

   

     Được sự đồng ý của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 – Công Ty Cổ Phần Dệt

   

   Công Nghiệp Hà Nội xin kính mời tất cả quí cổ đông đến nhận cổ tức năm 2018.

   

     Địa điểm : tại phòng thủ quỹ công ty ( số 93 đường Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai,Hà Nội)     

    Thời gian: Từ 8h sáng đến 16h chiều các ngày trong tuần    .

                      

                                                                        CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

  PHẠM HOÀ BÌNH

                                                                                              ( Đã ký )                                                                                                                                                                                        

  Bài viết liên quan

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam