• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
  • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông Báo

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

  • Thứ năm, 16:52 Ngày 10/04/2014
  • Haicatex-TB-moi-hop-DHCD-2014-1

    Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo tại đây

    Bài viết liên quan

    Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam